77 Talbot Street, Dublin 1

telefon: (01) 8555 162


 

Błędy w sztuce lekarskiej / Zaniedbania Medyczne

O'Hanrahan Lally Solicitors zajmuje się roszczeniami o odszkodowania za błędy lekarskie w imieniu Powodów, wliczając w to postępowania dotyczące błędnej diagnozy raka, mózgowego porażenia dziecięcego, urazow poporodowych oraz przypadkow zaniedbań stomatologicznych . Jeśli uważasz, że odniosłeś uszczerbek na zdrowiu lub poniosłeś straty z powodu leczenia, któremu się poddałeś, lub którego nie otrzymałeś od lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty lub w szpitalu, możesz mieć prawo do odszkodowania.

 

Jak w przypadku wszystkich procesów spornych, bardzo duże znaczenie maja raporty biegłych. Podczas procesu zwykle staramy się o uzyskanie wszelkiej dokumentacji medycznej związanej z roszczeniem. Informacje te są następnie przekazane do biegłego lekarza w celu dokładnej analizy. Zazwyczaj biegli lekarze znajdują się w Wielkiej Brytanii i jest to ich zadaniem, aby na podstawie dostarczonej informacji wystawić opinie. W celu ustalenia czy wystapiło zaniedbanie, eksperci ustalaja, czy szpital / lekarz lub inny podmiot medyczny zrobił cos, czego rozważny lekarz nie zrobiłby, albo nie wykonał czynności , którą rozważny lekarz wykonał by w danych okolicznościach.

 

Na podstawie tego sprawozdania, na ogół można określić czy istnieją podstawy do wniesienia sprawy przeciwko lekarzowi lub innemu podmiotowi medycznemu. Jest zatem bardzo trudno określić czy wystąpiło zaniedbanie medyczne do czasu otrzymania tego raportu.

 

Koszt takiej analizy i sprawozdania zwykle wynosi około £2000 STG

 

Jeśli sądzisz, że padłeś ofiarą zaniedbania medycznego prosimy o kontakt: (01) 8555162 lub napisz do nas na law@ohl.ie

 

* W sprawach o odszkodowania, prawnikowi nie wolno ustanowić swojego honorarium na podstawie udziału procentowego od sumy odszkodowania.